Qui định và hình thức thanh toán

- Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản theo thoả thuận giá bên mua và bên bán. Qui trình thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0966 779 068