Terms & Conditions

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

- Sản phẩm được bảo hành khi:
+ Có phiếu bảo hành trong thời gian bảo hành còn hiệu lực.
 
+Các thiết bị có tem bảo hành của công ty. (tem còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa).
 
+Hư hỏng được xác định không phải lỗi của khách hàng (lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất).
+ Còn thời gian bảo hành (theo qui định trên tem
          +  Các qui định khác do nhà sản xuất hoặc nhà phân phối quy định
  - Sản phẩm không được bảo hành khi:
+ Khách hàng tự động tháo máy.

+ Phiếu bảo hành bị mất, bị sửa đổi, thiếu thông tin hoặc không chính xác.

+ Hư hỏng do thiên tai, tai nạn nguồn điện không bình thường, côn trùng, động vật làm hư hỏng.

+ Tem bảo hành bị rách và có dấu hiệu, cạo, xóa sửa.

+ Bị va đập mạnh vào sản phẩm, làm biến dạng sản phẩm.

+ Hết thời gian bảo hành (theo qui định trên tem)

+ Các qui định khác do nhà sản xuất hoặc nhà phân phối quy định
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0966 779 068